• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


KingUnlock Tool 4.5.2 là công cụ Repair và Unlock cho các thiết bị Android của Samsung. Hỗ trợ mở khóa từ xa nhiều model: T-Mobile, MetroPCS, Sprint, AT&T, AU KDDI, Docomo.


FEATURES KINGUNLOCK 4.5.2

KingUnlock is Tool Direct Remote Unlock Samsung: T-Mobile, MetroPCS, Sprint, AT&T, AU, KDDI,...

SAMSUNG TAB

Unlock
Write Sec
Unlock SPR / BST
ETOKEN
READ CERT
WRITE CERT
Change Carrier
FRP - Download Mode
FRP ADB
Please Call ME
Reboot Download Mode
Read Info
Factory Reset
Read SPC / MSL
Reboot (ADB)

LG TAB

Unlock SPR / BST MTK
Unlock Q730MM / K300AM / K300QM / K500AM
Unlock K500MM
Unlock Q730AM
Unlock K300TM
Unlock LS997 / LS993
ADD APN MTK
IMEI Repair IMEI / MEID
MEID Repair
IMEI Write
Download Mode
Normal Mode
Remove Google Account
Normal Mode
Read Info

XIAOMI TAB

Read Info
Reset Mi ACCOUNT
Disable MI Account
Anti Relock
Bypass FRP

CHANGELOG 4.5.2?

17 / 3 KingUnlock 4.5.2 Direct Unlock S21 Sprint - Android 11 - Unlock Sprint New Security 2021

Unlock SM-G99U1, SM-G991U1 (SPR, BST, VMU, XAS)
Unlock SM-G996U, SM-G996U1 (SPR, BST, VMU, XAS)
Unlock SM-G998U, SM-G998U1 (SPR, BST, VMU, XAS)
Unlock A205U BIT8
Unlock A115U BIT 3
Unlock G960U BIT9
Unlock G965U BIT9
Unlock A215U BIT2 TL3
Unlock N960U BIT6S
Unlock A505U BIT9 & A
Unlock A70 / A71 ETC
And all other Samsung Locked On Sprint With De 2020 & Jan 2021 Security Patch
Fixed somethings

DOWNLOAD

Super store
Super store