• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Khay sim, Sạc dự phòng, Củ cáp sạc ...


[giaban]200,000[/giaban]
[giacu]250,000[/giacu]
[hot]Giảm 25%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet][giaban]30,000[/giaban]
[giacu]40,000[/giacu]
[hot]Giảm 33%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet][giaban]150,000[/giaban]
[giacu]200,000[/giacu]
[hot]Giảm 33%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet][giaban]20,000[/giaban]
[giacu]30,000[/giacu]
[hot]Giảm 50%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet][giaban]200,000[/giaban]
[giacu]250,000[/giacu]
[hot]Giảm 25%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet][giaban]25,000[/giaban]
[giacu]35,000[/giacu]
[hot]Giảm 40%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet][giaban]1,400,000[/giaban]
[giacu]1,500,000[/giacu]
[hot]Giảm 7%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet]
Model Linh kiện Giá
Samsung Galaxy A30 Màn hình zin 2,000,000đ
Samsung Galaxy A30 Màn hình OLED 2 IC 1,500,000đ
[/chitiet][giaban]1,700,000[/giaban]
[giacu]1,750,000[/giacu]
[hot]Giảm 3%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet][giaban]1,030,000[/giaban]
[giacu]1,080,000[/giacu]
[hot]Giảm 5%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet][/chitiet]


Super store
Super store