• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Sự cố đèn nền Samsung A31 A315F thường có biểu hiện là màn hình LCD bị thiếu hiển thị, dẫn đến màn hình trắng. Mặc dù vậy, điện thoại vẫn có thể phát ra âm thanh chuông và thông báo. Điều này cho thấy rằng vấn đề nằm ở đèn nền của màn hình LCD chứ không phải các thành phần âm thanh của điện thoại.


Các sự cố đèn nền có thể xảy ra với Samsung A31 A315F

  • Màn hình trắng
  • Không hiển thị
  • Hiển thị với dòng
  • Màn hình mờ
  • Không có đèn nền.[/tintuc]

Super store
Super store