• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Giải pháp trong bài đăng này có thể giúp khắc phục và sửa chữa Samsung Galaxy A30 gặp sự cố về tín hiệu hoặc sóng yếu. Trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng giải pháp này, hãy đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị vẫn ổn, đã được khôi phục và đã flash hoặc cập nhật. Giải pháp này chỉ có thể hoạt động nếu thiết bị bị hư hỏng do vô nước hoặc do người dùng làm rơi nặng.

Sự cố mạng Samsung Galaxy A30

Không có mạng trên điện thoại của bạn.
Tín hiệu thấp.
Điện thoại chỉ tìm kiếm mạng, nhưng không kết nối.
Liên tục giảm tín hiệu.
Sự cố rớt cuộc gọi.

Giải pháp cho vấn đề mạng Samsung Galaxy A30


Khởi động lại điện thoại Samsung Galaxy A30 của bạn và kiểm tra. Tháo và lắp lại thẻ SIM và kiểm tra. Chuyển đổi giữa các chế độ mạng và điều khiển khác nhau. Kiểm tra xem có bất kỳ thẻ SIM nào khác đang hoạt động không và thẻ SIM của bạn hoặc nhà điều hành mạng của bạn có thể đang gặp sự cố. Giải pháp khắc phục sự cố mạng Samsung Galaxy A30 A305F Jumper Ways.
[/tintuc]

Super store
Super store