• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


MTK META Utility V61 là công cụ miễn phí trên Windown giúp bypass DAA & SLA Auth (Secure Boot protection) tất cả những điện thoại chip MediaTek MTK. Bạn sẽ không thể flash hoặc mở khóa điện thoại của mình, công cụ vô hiệu hóa khởi động bảo mật MediaTek MTK có thể giúp bạn vượt qua bảo mật xác thực từ điện thoại của mình.

MTK META Utility V61

Tính năng MTK META Utility V61

MTK Brom Mode

Disable Auth
Dump Preloader
Crash Preloader
Crash Preloader To Brom
Samsung MTK Force Brom (DM)
Samsung MTK Exit Brom
Samsung MTK Rebuild PMT (DM)
FRL-L22 Y9A Force Brom
Reboot Meta
Reboot AT Mode
Reboot Factory Mode
Reboot Fastboot Mode
VIVO New SEC Read info (FM)
Analyze MTKA DA
Analyze Preloader

META Mode

Read Meta Info
Read Part (META)
Format Part (Meta)
Write Part (Meta)
Dump MDDB/APDB (META)
DUMP NV Regions (META)
Dump User area (Meta)
Dump PGPT (Meta)
Dump EXT_CSD (META)
EMMC Health Check (META)
Factory Reset META
Factory Reset META 2
Gen FRP Reset PKG (META)
Read NVRAM
Wipe NVRAM
Write NVRAM
Unlock Network

Android Mode

Read ADB Info
Read Fastboot Info
Exit Fastboot Mode
Xiaomi Enable Diag (ADB)
Install APK (ADB)
Disable the Payjoy APP (ADB)
Generic ADB FRP Bypass
Generic Fastboot Factory Reset
Generic Fastboot FRP Wipe
Wipe NVRAM_NVDATA (Fastboot)
Extract Super IMG
Extract OFP (MTK + QCOM)
Extract Samsung ROM (MTK)
Extract Huawei UPDATE (MTK)
Extract OnePlus ROM (.ops)
Extract LG ROM (.kdz)
Extract RedMagic (payload.bin)

Extra Features

Samsung Reboot to Download Mode
Samsung Read Info Download Mode
Samsung Factory Reset (MTP)
Samsung Activate ADB (MTP)
Huawei Fastboot To Upgrade
Huawei Normal To Upgrade
VIVO Demo Remove (AT)
VIVO Demo Remove (MT6877T)
PGPT to Scatter
Scatter to PGPT

SAMSUNG Features

Samsung MTK Force BRom (DM)
Samsung MTK Exit BRom (FM)
SM-A326U (A32 5G) BIT7 Fix Dead Brick
SM-A037F KG Locked Force Brom (DM)
Samsung Read Info (DM)
Samsung Reboot to (DM)
Samsung Activate ADB (MTP)
Samsung Factory Reset (MTP)
Samsung switched (SEC CTRL FLAG) to (-1)

Supported CPU

MT6572
MT6580
MT6582
MT6592
MT6595
MT6735
MT6737
MT6739
MT6753
MT6755
MT6750
MT6750M
MT6750T
MT6750S
MT6757
MT6761
MT6762
MT3369
MT8766B
MT6763
MT6765
MT6768
MT6771
MT6779
MT6785
MT6795
MT6797
MT8127
MT8163
MT8516
MT8173
MT8695
MT6873
MT6799
MT8590
MT6781
MT6768
MT6883 
MT6885 
MT6889 
MT6833
MT6853
MT6853V
MT6873 
MT6891Z
MT6893
MT8765WB
MT8385
MT8183
MT8666

Download: MTK META Utility V61[/tintuc]

Super store
Super store