• Từ khóa:
 • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Kratius SN Changer V1.0 là công cụ miễn phí trên máy tính Windows, nó cho phép người dùng dễ dàng thay đổi sê-ri trên thiết bị IOS 15.

Kratius SN Changer V1.0

 • Fix Diag (Recovery Mode)
 • Got to purple
 • Open Serial Port
 • Change SN

Lưu ý:

 • Sử dụng checkM8, ECLIPSE với A9-A10
 • Sử dụng Pwnder DFU với A11

Hướng dẫn:

 • Khởi động pwndfu
 • Đi tới purple
 • Cài đặt Diag CDC Drive
 • Đi tới Device Manage > Click chuột phải (Apple Mobile device USB) Chọn update device > Chọn USB serial device
 • Scan Port > Chọn cổng COM
 • Viết SN
 • Thành công !!!

Download

Kratius SN Changer V1.0[/tintuc]

Super store
Super store