• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Thực hiện khởi động lại sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào, nhưng có thể hữu ích nếu iPhone X của bạn bị treo.


Bước 1: Cách khởi động lại iPhone X


Nhấn và thả nhanh nút tăng âm lượng (1).

Nhấn và thả nhanh nút giảm âm lượng (2).

Bước 2:


Cuối cùng, nhấn và giữ nút nguồn (3) cho đến khi logo Apple xuất hiện, sau đó thả ra.

Màn hình sẽ tạm thời tối đi khi iPhone tắt và khởi động lại. Tiếp tục giữ nút cho đến khi bạn nhìn thấy logo.[/tintuc]

Super store
Super store