• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Bằng cách sử dụng PinOUT ISP của Samsung Galaxy A13 A136U EMMC, bạn có thể dễ dàng khôi phục ROM gốc, bỏ qua khóa FRP, Remove MDM Passcode Lost Mode (Device Lock, No Downloads Mode, No Recovery) và Xóa FRP Direct bằng Easy Jtag Plus hoặc UFI Box. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn thấy hình ảnh thử nghiệm và hoạt động của PinOUT UFS và Test Point cho Samsung Galaxy A13 A136U.


Bạn có thể dễ dàng nhận được PinOUT ISP của Samsung Galaxy A13 A136U bằng cách làm theo hướng dẫn đầy đủ bên dưới cùng với hình ảnh. Bằng cách sử dụng ISP Pinout, bạn có thể bỏ qua khóa FRP hoặc đặt lại dữ liệu người dùng trên thiết bị của mình thông qua Easy JTAG Plus Box hoặc bất kỳ công cụ nào khác.

Cách xóa Khóa FRP Samsung Galaxy A13 A136U bằng UFI Dongle:

  • Chạy phần mềm UFi Box.
  • Kiểm tra "Direct eMMC (ISP)"
  • Bây giờ, hãy nhấp vào Identify eMMC. Nó sẽ nhận ra thiết bị của bạn bằng phần mềm để tiếp tục
  • Chuyển đến tab User Partition và nhấp vào Special Task. Chọn Factory reset từ danh sách tùy chọn.
  • Loại bỏ tất cả các kết nối và lắp ráp điện thoại của bạn trở lại tình trạng trước đó. Bật điện thoại của bạn và thưởng thức
  • Xong.[/tintuc]

Super store
Super store