• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


iPhone Xs không có dịch vụ sau khi bị rơi. 3uTools không thể đọc phiên bản baseband khi kết nối điện thoại với máy tính. Tách bo mạch chủ và kiểm tra điện thoại bằng đế ghép main, chúng tôi xác nhận sự cố không có dịch vụ do mối hàn giữa hai lớp của bo mạch chủ. ICCID đã hiển thị và lỗi đã được khắc phục sau khi chúng tôi hàn lại lớp trên và lớp dưới.


Bước 1: iPhone Xs không có dịch vụ


Điện thoại iPhone Xs không có dịch vụ sau khi bị rơi và không thể kích hoạt sau khi cập nhật phần mềm. Đầu tiên, kiểm tra xem bo mạch có vào nước hay biến dạng do rơi rớt không.

Tiếp theo, kiểm tra bo mạch chủ trên điện thoại. Kết nối màn hình và lắp pin. Lắp thẻ sim. Điện thoại bật nguồn. Tuy nhiên, ICCID không hiển thị.

Bước 2:


Kết nối điện thoại với máy tính. Mở 3uTools và xem chi tiết thiết bị. 3uTools không thể đọc dữ liệu của phiên bản băng tần cơ sở và Module Wifi.

Vì điện thoại không có dịch vụ sau khi bị rơi. Chúng ta có thể đánh giá sơ bộ mối hàn giữa 2 lớp main có thể gây ra. Tiếp theo, chúng ta cần tách bo mạch chủ. Đặt bo mạch chủ lên đế nhiệt và tác main.

Để dễ dàng tháo main sau khi tách, hãy vặn một con vít trên main, tách bằng dao.

Bước 3:


Đặt nhiệt độ của đế nhiệt ở 180 để làm nóng bo mạch chủ. Khi nhiệt độ đạt 180, dùng nhíp kẹp main. Kẹp vít để tháo main bằng một nhíp khác. Sau đó tắt đế nhiệt và gỡ main.

Loại bỏ mỡ hàn trên lớp trên và lớp dưới. Gắn lớp trên vào giá đỡ. Sử dụng mỏ hàn ở nhiệt độ 365 và nhựa thông để làm sạch mối hàn. Làm sạch lớp dưới với phương pháp tương tự.

Bước 4:


Làm sạch lớp trên và lớp dưới bằng dung dịch vệ sinh bo mạch .

Gắn lớp trên và lớp dưới vào đế ghép main. Kết nối màn hình với bo mạch chủ để kiểm tra. Kết nối cáp với cổng sạc và cáp nguồn. Sau đó bật nguồn bằng cách kết nối với máy tính.

Mở 3uTools và xem chi tiết thiết bị. Phiên bản bằng tần cơ sở và Module Wifi. Kết luận mối hàn giữa hai lớp gây mất baseband.

Bước 5:


Việc tiếp theo chúng ta cần làm là hàn lại lớp trên và lớp dưới. Đặt lớp dưới vào khuôn làm chân ic. Đặt vỉ làm chân vào vị trí.

Phủ một lớp thiếc hàn nhiệt độ thấp. Lau sạch thiếc hàn thừa bằng khăn. Tháo vỉ làm chân và lớp dưới.

Bước 6:


Đặt lớp dưới lên đế nhiệt ở nhiệt độ 180 để làm nóng. Sau khi các mối hàn được hình thành, tắt nguồn và làm mát lớp dưới. Sử dụng mỡ hàn. Căn chỉnh lớp trên với lớp dưới. Tiếp tục làm nóng bo mạch chủ ở nhiệt độ 180.

Bước 7:


Sau khi hàn lại, cài đặt bo mạch chủ. Bật điện thoại. Lắp thẻ sim. ICCID đã hiển thị.[/tintuc]

Super store
Super store