• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Việc khởi động lại iPhone 12 sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào nhưng có thể hữu ích nếu iPhone 12 của bạn bị treo, không bật tắt nguồn được hoặc cần khắc phục sự cố.


Bước 1: Khởi động lại

Nhấn và thả nhanh nút tăng âm lượng.

Nhấn và thả nhanh nút giảm âm lượng.

Bước 2:

Nhấn và giữ nút nguồn. Thả nút nguồn khi logo Apple xuất hiện.[/tintuc]

Super store
Super store