• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Việc khởi động lại iPhone 11 sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào nhưng sẽ hữu ích nếu iPhone 11 của bạn bị treo, không bật tắt được nguồn hoặc cần khắc phục sự cố.


Bước 1: Khởi động lại iPhone 11


Nhấn và thả nhanh nút Tăng âm lượng (1).

Nhấn và thả nhanh nút Giảm âm lượng (2).

Bước 2:


Tiếp theo, nhấn và giữ nút nguồn (3) cho đến khi logo Apple xuất hiện, sau đó thả ra.

Màn hình sẽ tạm thời tối đi khi iPhone tắt và khởi động lại. Tiếp tục giữ nút nguồn cho đến khi bạn nhìn thấy logo.[/tintuc]

Super store
Super store