• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Việc khởi động lại iPhone 11 Pro sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào nhưng có thể hữu ích nếu iPhone 11 Pro của bạn bị treo, không bật tắt nguồn được hoặc cần khắc phục sự cố.


Bước 1: Khởi động lại iPhone 11 Pro


Nhấn và thả nhanh nút Tăng âm lượng (1).

Nhấn và thả nhanh nút Giảm âm lượng (2).

Bước 2:


Cuối cùng, nhấn và giữ nút nguồn (3) cho đến khi logo Apple xuất hiện, sau đó thả ra.

Màn hình sẽ tạm thời tối đi khi iPhone tắt và khởi động lại. Tiếp tục giữ nút nguồn cho đến khi bạn nhìn thấy logo.[/tintuc]

Super store
Super store