• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Bản cập nhật iOS 13 lại một lần nữa gây ra vấn đề về True Tone cho một số người dùng iPhone. Một số người đã tìm ra giải pháp mới để khắc phục sự cố. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục True Tone trên iPhone XS khi thay màn hình mới theo từng bước.


Hướng dẫn bằng Video


Bước 1: Khôi phục True Tone iPhone XS bằng màn hình gốc


Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu và kiểm tra phiên bản phần mềm của điện thoại - iOS 13.2. Nhấn vào Màn hình & Độ sáng. Chúng ta có thể thấy rằng True Tone đã được bật với công tắc có màu xanh.

Thay thế bằng một màn hình mới.

Nhấn vào Màn hình & Độ sáng. Chúng ta có thể thấy rằng tùy chọn True Tone đã biến mất.

Bước 2:


Đầu tiên, kết nối màn hình gốc với bộ fix màn hình True Tone.

Sau đó, chúng ta cần sử dụng bộ fix để đọc dữ liệu trên màn hình gốc.

Sau khi hoàn tất, hãy ngắt kết nối màn hình gốc và kết nối màn hình mới với bộ fix màn hình.

Lần này chúng tôi sử dụng bộ fix màn hình để ghi dữ liệu vào màn hình mới. Sau khi hoàn tất, hãy ngắt kết nối màn hình mới.

Bước 3:


Bây giờ chúng tôi có thể lắp ráp điện thoại và thử nghiệm.

Nhấn vào Màn hình & Độ sáng. Lần này chúng ta có thể thấy rằng True Tone đã được bật với công tắc có màu xanh. True Tone đã được khôi phục trở lại.

Bước 4: Màn hình iPhone XS khôi phục True Tone mà không cần màn hình gốc


Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu và kiểm tra phiên bản phần mềm của điện thoại - iOS 13.2. Tiếp tục nhấn vào Màn hình & Độ sáng. Chúng ta có thể thấy rằng không có tùy chọn True Tone.

Kết nối điện thoại với máy tính và mở phần mềm WL. MtSN của điện thoại đã được đọc tự động.

Tiếp tục tắt nguồn và ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính. Xóa màn hình mới sau đó.

Bước 5:


Bây giờ, chúng ta hãy khôi phục lại True Tone mà không cần màn hình gốc.

Kết nối màn hình mới với bộ fix màn hình và kết nối bộ fix True Tone với máy tính.

Để khôi phục True Tone mà không có màn hình gốc, chúng ta cần ghi số MtSN đã đọc trước đó vào màn hình mới với sự trợ giúp của phần mềm.

Bước 6:


Bây giờ chúng tôi có thể lắp ráp điện thoại và thử nghiệm. Cài đặt màn hình mới và kết nối pin. Nhấn nút nguồn để bật điện thoại.

Tiếp tục nhấn vào Màn hình & Độ sáng. Chúng ta có thể thấy rằng True Tone đã được bật với công tắc có màu xanh. True Tone đã được khôi phục trở lại.[/tintuc]

Super store
Super store