• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Cảm ứng, Pin, Cáp chân sạc ...

[tintuc]


Màn hình PLS là cụm từ viết tắt của Plane-to-Line Switching (Chuyển hướng từ mặt phẳng đến dòng) là việc các tinh thể lỏng luôn nằm dọc trên cùng mặt phẳng (tương tự như màn hình IPS).


Màn hình IPS chỉ sắp xếp các tinh thể nằm ngang, còn màn hình PLS sử dụng điện trường dọc và ngang để dẫn động chuyển động song song của tinh thể lỏng.

1. Ưu điểm của màn hình PLS

Samsung phát triển màn hình PLS dựa trên công nghệ màn hình IPS với các tính năng hiệu suất, đặc điểm và thông số kỹ thuật giống như những gì LG Display đã trình bày trước đó:

- Tăng chất lượng hình ảnh.
- Cải thiện giới hạn góc nhìn.

Ngoài ra, màn hình PLS tiết kiệm đến 15% chi phí sản xuất và độ sáng cũng tăng lên 10% so với các công nghệ màn hình trước đây. Màn hình PLS được phát triển dựa trên công nghệ IPS, những sắc tối/đen cũng được thể hiện rõ nét.[/tintuc]

Super store
Super store