• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Khay sim, Sạc dự phòng, Củ cáp sạc ...


[giaban]48,000[/giaban]
[giacu]55,000[/giacu]
[hot]Giảm 15%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet]- Nhãn hiệu: Byz
- Model: SE360
- Đường kính: 3.5mm
- Dải tần số: 20-2000
- Trở kháng: 32
- Độ nhạy: 105
- Độ méo: 1
- Độ dài dây: 1.2[/chitiet]


Super store
Super store