• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Khay sim, Sạc dự phòng, Củ cáp sạc ...


[giaban]85,000[/giaban]
[giacu]95,000[/giacu]
[hot]Giảm 12%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet]- Phiên bản: V4.1
- Vùng Hoạt động: 2.4 GHz - 2.48 GHz
- Thời gian hoạt động: 4 giờ
- Thời gian chờ: 110 giờ
- Thời gian sạc: 2 giờ[/chitiet]


Super store
Super store