• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Khay sim, Sạc dự phòng, Củ cáp sạc ...


[giaban]175,000[/giaban]
[giacu]195,000[/giacu]
[hot]Giảm 11%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet]- Phiên bản: V4.1
- Vùng Hoạt động: 2.4 GHz - 2.48 GHz
- Thời gian hoạt động: 3.5 giờ
- Thời gian sạc: 1.5 giờ
- Trọng lượng: 8g[/chitiet]


Super store
Super store