• Từ khóa:
  • Màn hình, Mặt kính, Khay sim, Sạc dự phòng, Củ cáp sạc ...


[giaban]156,000[/giaban]
[giacu]175,000[/giacu]
[hot]Giảm 12%[/hot]
[masp]Chưa rõ[/masp]
[mota][/mota]
[chitiet]- Kích thước: 65 x 13 x 25mm
- Trọng lượng: 8g
- Chất liệu: kim loại + nhựa ABS
- Bluetooth: V4.1
- Pin: 45mAh
- Thơi gian sử dụng: 3 giờ
- Tương thích: Android - iOS[/chitiet]


Super store
Super store